SALO- Art & Wellbeing

Nu finns möjlighet för konstnärer att ansöka till kommande temautställning. Ämnet för konstutställningen handlar om gemenskap. Det finns många sätt att se på gemenskap, exempelvis genom att prata om dess motsats- utanförskap. Tiden inför jul kan vara den tiden på året som utanförskap blir som mest aktuell, även om det pågår varje dag och hela tiden. Därför är det otroligt viktigt att tala om inkludering, vad innebär det? Vem kan känna att den befinner sig i ett utanförskap? Vem känner gemenskap? Hur kan vi hjälpas åt för att fler ska känna gemenskap? Dessa frågor och många därtill blir diskussionsfrågor som väcks genom konstverken, konstnärernas olika vinkling på ämnet och olika aktiviteternas budskap.

Deltagandet i konstutställningen innebär en möjlighet för oss att skapa gemenskap och samhörighet, i en tid av utanförskap. Öppningsvernissage 4 december.

Ingen kostnad för deltagande i utställningen, men provisionskostnad om 50% på sålda verk.

Ansökan oss tillhanda senast 5/11. Ansökan ska innehålla högst 4 bilder samt en skriftlig koppling till temat.

Ansökan skickas till hello@saloartwellbeing.se. Ansökningskostnad 200 kr, betalas till PG 959812-9.

facebook-squarefacebookinstagram