SALO- Art & Wellbeing

Galleriet

Här ser ni våra utställningar under 2020.

Women Aligned

Detta är en utställning som handlar om kvinnor och feminism. Vi lever i en tid där frågan om välbefinnande i allra högsta grad är en kvinnofråga. 2018 rapporterar Folkhälsomyndigheten att nära hälften av Sveriges kvinnor besväras av ångest och oro. Samtidigt har vi genomgått en stor rörelse, Me too, som sätter kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp på kartan.

Det är också så att kvinnor lever i ständig fara från män, jag menar då kvinnor i nära relation med en man. Det är nästan lika många kvinnor som dör årligen i bilolyckor som blir dödade av en man de har eller har haft en relation med. Det är också kvinnor som i långt högre utsträckning än män, mår så pass dåligt att de inte kan arbeta på grund av stress eller psykisk ohälsa.

Återigen, frågor om hälsa och välbefinnande är en kvinnofråga. Därför väljer vi att SALO-Art & Wellbeings första temautställning blir Women Aligned. Kvinnor tillsammans för ett rättvisare samhälle.

Öppningsvernissage Skärtorsdagen

Jaana Salo

Utställning 7/3 - 4/4.

Grundaren och konstnärens egen utställning hittar ni i galleriet under öppningsperioden.

Nature for Future

Utställningen som berör alla. Klimatfrågan påverkar oss alla och berör på ett självklart sätt vårt välbefinnande. I takt med att vi förstör vår jord genom ett levnadssätt som inte tar hänsyn till framtiden, tar vi död på djur, natur och våra kommande generationers möjlighet till liv på den här planeten.

Öppningsvernissage 3 juli.

Rekrytering av konstnärer pågår fram till maj.

Ansök nu

Balance

Balans i livet, alla människor strävar på sitt sätt efter att hitta en bra balans i det vi kallar livspusslet. Balans mellan arbeta och fritid, vänner och familj, att prioritera sig själv och andra, ge och ta och så vidare. Balansen är en grundsten i hur vi upplever välbefinnande i det dagliga livet.

Öppningsvernissage 25 september.

facebook-squarefacebookinstagram