SALO- Art & Wellbeing

Utställningen som berör alla. Klimatfrågan påverkar oss alla och berör på ett självklart sätt vårt välbefinnande. I takt med att vi förstör vår jord genom ett levnadssätt som inte tar hänsyn till framtiden, tar vi död på djur, natur och våra kommande generationers möjlighet till liv på den här planeten.

Öppningsvernissage 3 juli.

Rekrytering av konstnärer pågår fram till maj.

facebook-squarefacebookinstagram