SALO- Art & Wellbeing

Tänk dig att få tid till reflektion och att få samtala med andra om värderingar och tankar om livet. Samtal som öppnar upp för personlig utveckling och som i längden kan stärka vårt demokratiska samhälle. I dagens digitala och ofta stressiga samhälle finns det ett behov av att mötas ansikte mot ansikte för att samtala om det som är grundläggande för vårt välbefinnande.

TELLUS nyfikna samtal innebär att du under ett par timmar får tid till att fokusera på olika teman såsom ansvar, medkänsla och lycka tillsammans med andra nyfikna individer. Samtalen inleds av en kort introduktion i syftet att skapa en gemensam startpunkt som kan dra igång tankeverksamheten och väcka deltagarnas känslor. Jag ser fram emot ditt deltagande! /Maria

Om mig
Syftet med företaget Tellus är mitt sätt att skapa möjligheten att få verka i livet och att få vara delaktig i samhället på riktigt genom att skapa samtal mellan människor. Min nyfikenhet har fått mig att vrida och vända på mina egna värderingar och perspektiv i olika möten med människor.

Efter femton år som gymnasielärare (sociologi, samhällskunskap och geografi) och med inspiration av ledarskapskursen Managment by Heart vill jag nu öppna upp för fler sorters möten med förhoppningen om att det kan bidra till en mer välmående befolkning och ett starkare demokratiskt samhälle. För få ännu fler verktyg och perspektiv till samtalen läser jag under våren 2020 distanskursen Inkludera flera på Malmö folkhögskola.

facebook-squarefacebookinstagram