SALO- Art & Wellbeing

Detta är en utställning som handlar om kvinnor och feminism. Vi lever i en tid där frågan om välbefinnande i allra högsta grad är en kvinnofråga. 2018 rapporterar Folkhälsomyndigheten att nära hälften av Sveriges kvinnor besväras av ångest och oro. Samtidigt har vi genomgått en stor rörelse, Me too, som sätter kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp på kartan.

Det är också så att kvinnor lever i ständig fara från män, jag menar då kvinnor i nära relation med en man. Det är nästan lika många kvinnor som dör årligen i bilolyckor som blir dödade av en man de har eller har haft en relation med. Det är också kvinnor som i långt högre utsträckning än män, mår så pass dåligt att de inte kan arbeta på grund av stress eller psykisk ohälsa.

Återigen, frågor om hälsa och välbefinnande är en kvinnofråga. Därför väljer vi att SALO-Art & Wellbeings första temautställning blir Women Aligned. Kvinnor tillsammans för ett rättvisare samhälle.

Öppningsvernissage Skärtorsdagen

facebook-squarefacebookinstagram